Logo korczak

Tyflopedagogika

Tyflopedagogika zajmuje się edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych i słabowidzących. Zajęcia prowadzone są w placówkach oświatowych (w tym integracyjnych) oraz w poradniach pedagogicznych. Tyflopedagog zajmuje się problemami wzrokowymi dorosłych i dzieci, którzy maja problemy wzrokowe od urodzenia, bardzo wczesnego dzieciństwa lub nabyli utratę lub pogorszenie wzroku np. w wyniku urazów czy przebytych chorób. Dzieci całkowicie niewidome poznają świat przez dotyk, słuch i smak. To dzięki dotykowi poznają wielkość, twardość, kształt i fakturę przedmiotów. Pomocami, które są niezbędne, jakie się wykorzystuje w pracy z osobami niewidomymi to: tabliczki brajlowskie, książki brajlowskie, wypukłe mapy i rysunki oraz kostki. Zajęcia specjalistyczne wykorzystywane w tyflopedagogice to: nauka pisania i czytania systemem Braille’a – system składa się ze znaków będących kombinacją sześciu wypukłych punktów ułożonych w dwóch kolumnach po trzy w każdej kolumnie – lewa 1,2,3 prawa 4,5,6.

Kolejne zajęcia specjalistyczne wykorzystywane w tyflopedagogice to zajęcia orientacji przestrzennej, bardzo potrzebne, bez których ciężko ruszyć z dalsza częścią nauki ponieważ nauczanie czytania i pisania liter, zwłaszcza u dzieci niewidomych należy poprzedzić ćwiczeniami rozwijającymi orientację w schemacie własnego ciała, orientacje w małej i dużej przestrzeni oraz percepcją dotykową. Orientacja przestrzenna jest bardzo ważna ponieważ zasada wprowadzenia znaków brajlowskich jest następująca: jako pierwsze wprowadzane są znaki zawierające punkty z lewej strony i górnej strony sześciopunktu oraz jednocześnie te, które składają się z jednego, dwóch lub trzech punktów.

Kolejnymi zajęciami są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji ruchowej oraz usprawnianie widzenia. Tyflopedagogika pozwala niewidomym i słabowidzącym poznać, zrozumieć oraz co najważniejsze odwzorować rzeczywistość.