Logo korczak

Terapia ręki

Terapia ręki jest terapią skupiającą się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Terapia w podejściu całościowym obejmuje ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego. W zależności od występujących zaburzeń praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych (niezbędnej do podporu), stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego (dostarczenie bodźców dotykowych), doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz. 

Terapia przeznaczona jest dla dzieci: 

  • z zaburzeniem napięcia mięśniowego, 
  • z zaburzeniem precyzji ruchu (trudności w drobnych ruchach), 
  • z brakiem koordynacji ruchów kończyny górnej, 
  • z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
  • z opóźnieniem w zakresie czynności samoobsługowych, 
  • z zaburzeniami zmysłu dotyku (dziecko nie lubi zabaw np. z plasteliną, nie lubi lekkiego dotyku i nowych ubrań, wkłada przedmioty do ust, wybiera twarde przedmioty).