Logo korczak

Terapia psychologiczno-pedagogiczna

Terapia psychologiczno-pedagogiczna jest oddziaływaniem za pomocą środków wychowawczych oraz dydaktycznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się i funkcjonowaniu. Ma na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Stanowi interwencję wychowawczą, której zadaniem jest uzyskanie określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno–motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka ( tj.: nabywaniu, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy i posługiwaniu się nią w życiu społecznym).