Logo korczak

Symultaniczno–Sekwencyjna Nauka Czytania

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania

W Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Mławie mgr Magdalena Wyszyńska – certyfikowany Specjalista Symultaniczno–Sekwencyjnej Nauki Czytania prowadzi terapię Metodą Krakowską, której nierozłącznym elementem jest wczesna nauka czytania.

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania to wczesna nauka czytania sylabami oraz jeden z elementów terapii Metody Krakowskiej, której twórcą jest prof. Jagoda Cieszyńska–Rożek. Opiera się ona na wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu.
Zasadniczym jej celem jest wspieranie u dziecka rozwoju poprawnej mowy  oraz nauka czytania. Dziecko nabywa umiejętność nauki czytania ze zrozumieniem. Metoda ta wykorzystuje zarówno mechanizmy symultaniczne, czyli globalne, całościowe, którymi zajmuje się prawa półkula, jak i sekwencyjne, linearne, za które odpowiada półkula lewa.

Podstawowe założenia metodologiczne metody symultaniczno–sekwencyjnej:

 • naśladowanie 3 etapów nabywania systemu językowego:
 • powtarzanie,
 • rozumienie,
 • nazywanie
 • pozytywne motywowanie – szybkie efekty,
 • czytanie prymarne, pisanie sekundarne; stosowanie wielkich liter (czcionka bezszeryfowa ARIAL).

Dlaczego warto uczyć dziecko czytać metodą prof. Jagody Cieszyńskiej – Rożek?

 • stymulujące ogólny rozwój dziecka z wadą słuchu;
 • nadawania znaczenia dźwiękom;
 • lokalizacji źródła dźwięku, rozpoznawania cech dźwięku;
 • rozpoznawania i odtwarzania rytmów;
 • rozwijające słuch fonemowy i fonematyczny;
 • koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej;
 • pamięci i koncentracji uwagi słuchowej;
 • kształtujące mowę dziecka z zaburzeniami słuchu;
 • rozwijające zasób słownika biernego i czynnego;
 • doskonalące umiejętności gramatyczno–leksykalne;
 • doskonalące sprawność artykulacyjną;
 • kształtujące umiejętność wypowiadania się.

W dzisiejszej rzeczywistości, świecie wysokiej cyfryzacji zbyt częsty kontakt z obrazem telewizyjnym lub komputerowym może zakłócić pracę mózgu, który w tej sytuacji będzie odbierał przede wszystkim obraz, a nie mowę.  Niestety już dzieci w okresie niemowlęcym oraz poniemowlęcym spędzają ogrom czasu z telefonem w ręku lub przed telewizorem. Mózg dziecka w tym okresie jest niezwykle plastyczny, dlatego też  niezwykle ważne jest, aby odpowiednio ukształtować go. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania:

 • uczy czytania ze zrozumieniem,
 • ułatwia dokonywanie syntezy,
 • uwzględnia reguły rozwoju języka,
 • ułatwia tworzenie systemu języka,
 • podział na sylaby – uwarunkowany rozwojowo; podział na głoski – wynik edukacji
 • usprawnia technikę czytania – przyspiesza tempo
 • pobudza neurony zwierciadlane.