Logo korczak

Logopedia

logopedia

Zajęcia logopedyczne obejmują terapię wad wymowy: 

  • ćwiczenia narządów artykulacyjnych,
  • ćwiczenia oddechowe,
  • wywołanie zaburzonych głosek oraz utrwalanie ich prawidłowej wymowy w wyrazach, frazach, zdaniach, opowiadaniach, aż̇ do mowy spontanicznej.

Wspieranie rozwoju mowy, poszerzanie słownictwa, umiejętność́ tworzenia dłuższych wypowiedzi.