Logo korczak

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to proces, dzięki któremu nasz mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je ze sobą i z wcześniejszymi doświadczeniami. 

W Ośrodku prowadzona jest terapia zaburzeń przetwarzania bodźców. Zajęcia z wychowankami oraz dziećmi z wczesnego wspomagania rozwoju prowadzą wykwalifikowani terapeuci. Placówka dysponuje dwiema w pełni wyposażonymi salami do terapii zaburzeń przetwarzania bodźców sensorycznych. 

Terapia SI wpływa na nieprawidłowości w zakresie: postawy, koordynacji ruchowej, percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, funkcji poznawczych. Wpływa na poprawę sprawności w zakresie dużej i małej motoryki, koncentracji uwagi, zdolności wzrokowych i słuchowych, poprawia funkcjonowanie emocjonalne, samoświadomość i samoocenę.