Logo korczak

Terapia biofeedback EEG

Terapia biofeedback EEG

EEG – Biofeedback  (EEG – elektroencefalograf; biofeedback (ang.) – biologiczne sprzężenie zwrotne) 

W naszym Ośrodku uczniowie korzystają z tej formy terapii w tym celu, by zwiększyć swoje potencjalne możliwości poznawcze. Treningi EEG Biofeedback wpływają bowiem pozytywnie na poprawę funkcjonowania w takich sferach jak: koncentracja, szybkość  zapamiętywania, uczenia się i przypominania sobie materiału, koordynacja wzrokowo-ruchowa, motoryka, czas reakcji, odporność na stres.

Podczas treningu przy pomocy specjalistycznej aparatury EEG monitorowane jest funkcjonowanie fal mózgowych. Uczeń steruje wideogrą za pomocą własnego umysłu. Systematyczne treningi prowadzą do nauki regulowania przebiegu fal w taki sposób, by wzmacniane były fale pożądane, a hamowane niepożądane fale mózgowe. W efekcie uczeń nabywa umiejętność świadomego kontrolowania i wpływania na pracę swojego mózgu.

EEG Biofeedback jako alternatywna forma terapii w stosunku do farmakoterapii w niektórych schorzeniach może ją wspierać i uzupełniać. Stosowana jest dla doskonalenia zdrowia, pokonywania trudności w uczeniu się, wspierania przy intensywnej nauce i pracy oraz wspomagania leczenia zaburzeń i chorób psychosomatycznych.

Treningi EEG Biofeedback zalecane są uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykazującymi nadpobudliwość psychoruchową, problemy z uwagą i pamięcią. Pozytywne rezultaty stosowania tej metody obserwowane są również w takich schorzeniach jak: padaczka, zaburzenia procesu uczenia się, również o cechach dysleksji, dysgrafii i dyskalkulii, zaburzenia snu, napady lęku i paniki, zaburzenia autoimmunologiczne, stany po uszkodzeniach mózgu, autyzm, niepokój psychoruchowy, moczenie nocne, zaburzenia pamięci, zaburzenia osobowości, zaburzenia rozwoju oraz płynności mowy i wielu innych.