Logo korczak

Projekt edukacyjny „Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji”

Ogólnopolski projekt edukacyjny

„Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji.”

Organizator

Wydawnictwo Edukacyjne – Kapelusz z Kwiatami.

Informacje o projekcie

Postacią przewodnią projektu jest kot Amadeusz, który zabiera głos w wierszykach z książki „O kotku Amadeuszu, czyli wiersze na małe i duże troski”. Podejmuje on tematy znane wszystkim dzieciom, np. jak radzić sobie z emocjami (ze strachem, z nieśmiałością, z poczuciem porażki, ze smutkiem), jak rozwiązywać problemy (jak odnaleźć swój talent, jak znaleźć przyjaciół, co robić w czasie choroby), jak radzić sobie w niektórych sytuacjach (jak pokonać nudę), jak odnaleźć się w świecie (jak zadbać o przyrodę, jak pokonać nieśmiałość, jak pokonać niecierpliwość, czy warto być dorosłym).

Cele projektu

Cele projektu do osiągnięcia przez dziecko/ucznia:

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozróżniania emocji,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • pobudzenie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji (podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023),
 • wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci (podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023).

Cele projektu do osiągnięcia przez nauczyciela:

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci/uczniów,
 • doskonalenie umiejętności doboru metod i form pracy  do realizacji założonych celów projektowych,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK,
 • doskonalenie umiejętności pracy z wykorzystaniem metod aktywizujących,
 • rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • w procesach edukacyjnych podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

Czas trwania projektu

Projekt realizowany jest o okresie od września 2022 roku
do końca maja 2023 roku.

Koordynator projektu: Małgorzata Ewa Bruzda

Realizatorzy projektu: Małgorzata Ewa Bruzda, Anna Grudziecka, Anita Pontus