Logo korczak

I IGRZYSKA SPORTOWE BOCCIA w Mławie

REGULAMIN

„I IGRZYSK SPORTOWYCH BOCCI” w Mławie”

Mława, 21–22.04.2023r.

 1. Organizator:
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mławie;
  • FUNDACJA POMOCY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KROK KU SAMODZIELNOŚCI;
  • UKS-TYTAN Uczniowski Klub Podnoszenia Ciężarów przy SP nr 7 im. J. Korczaka w Giżycku
  • Mławska Hala Sportowa w Mławie
 2. Miejsce: Hala sportowa w Mławie Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33a.
 3. Uroczyste otwarcie Igrzysk o godz. 15.00 w dniu 21.04.2023r.
 4. Rozpoczęcie zawodów sportowych o godz. 11.00 w dniu 22.04.2023r.
 5. Cel imprezy:
  • popularyzacja gry Boccia jako formy aktywności ruchowej,
  • integracja środowiska osób niepełnosprawnych poprzez gry, zabawy, animacje
  • działania profilaktyczne antyalkoholowe
 6. Warunki uczestnictwa:
  • W turnieju mogą wziąć udział uczniowie Szkół Specjalnych, Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych, Ośrodków Szkolno- Wychowawczych, Ośrodków Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczych, Szkół Integracyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz członkowie klubów, organizacji, stowarzyszeń i innych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchową lub inną, zaproszone pisemnie przez organizatora.
 7. Klasyfikacja Turniejowa:
  • Rozgrywki DRUŻYNOWE (3 osoby) – mecze (4-6 rundowe);
  • Mecze rozegrane będą w systemie „każdy z każdym”;
  • Każda jednostka wystawia max 2 drużyny
  • UWAGA: Podczas zawodów Zawodników obowiązują jednolite koszulki przekazane przez organizatora w drugim dniu igrzysk oraz obuwie sportowe.
 8. Nagrody:
  • Drużynowo ekipy otrzymają – statuetki za miejsca od 1-3 oraz upominki rzeczowe.
  • Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom za udział.
 9. Zgłoszenia udziału Ekip:
  • Zgłoszenia ekip należy dokonać poprzez kartę zgłoszeniową do dnia 14.04.2023r. na adres fundacjakks@gmail.com; sekretariat@soswmlawa.pl
  • Przyjazd Ekip do hali sportowej Sobota do 10 godz. dnia 22.04.2023r.
  • W razie pytań prosimy dzwonić na nr 518 523 490 Mateusz Szymański.
  • UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości zgłoszeń dlatego „KTO PIERWSZY TEN LEPSZY”
 10. Koszty udziału UCZESTNIKÓW:
  • Koszty dojazdu pokrywają jednostki delegujące;
  • Organizator zapewnia posiłki podczas igrzysk;
  • Drużynom z miejscowości oddalonej od Mławy o przynajmniej 100 km organizator zapewnia miejsca noclegowe wraz ze śniadaniem (zapisy oraz wszelkie informacje pod numerem telefonu podanym w regulaminie). 
 11. Bezpieczeństwo na Turnieju: Sędzia główny turnieju, ratownik i kierownicy ekip.
 12. Komisja weryfikacyjno–odwoławcza: Skład komisji zostanie podany na odprawie technicznej.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz zmiany terminu turnieju.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Regulamin do pobrania tutaj.

I IGRZYSKA SPORTOWE BOCCIA w Mławie