Logo korczak
NAUKA / TERAPIA / ZABAWA

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Mławie

herb szkoły sosw mława
"...mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one chcą i mogą być."
Janusz Korczak
Budynek SOSW Mława

Nasz Ośrodek

Uczennica
Czarno-białe zdjęcie uczniów sosw sprzed lat

Historia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest dziś nowoczesną placówką obejmującą kształceniem dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ośrodek oferuje wiele atrakcyjnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i specjalistycznych. Początki były jednak trudne...

Uczennica
Czarno-białe zdjęcie uczniów sosw sprzed lat

Patron

Janusz Korczak (wł. Henryk Goldszmit) urodził się w Warszawie 22 lipca 1878 lub 1879 roku w żydowskiej rodzinie, jako syn adwokata Józefa Goldszmita i Cecylii z domu Gębickiej.

Dzieciństwo spędził w Warszawie i tam chodził do szkół. Od połowy lat 80 Korczak uczęszczał do szkoły początkowej Augustyna Szmurły przy ulicy Freta, a następnie w 1891 rozpoczął naukę w ośmioklasowym VII Rządowym Gimnazjum Męskim...

Poznaj ofertę naszego ośrodka:

Terapia i rehabilitacja

Aktualności

Normalizacja polskiej wersji testu rozdzielnousznego KVK - SOSW mława
Normalizacja polskiej wersji testu rozdzielnousznego KVK

Zdarza się, że ktoś, kto dobrze słyszy, jednak ma trudności ze słuchaniem, co może wynikać z nieprawidłowego analizowania dźwięków przez mózg. Wówczas, mimo prawidłowych wyników badań audiometrii tonalnej, pojawiają się problemy
ze zrozumieniem mowy w warunkach utrudnionych, np. wypowiadanej szybko, w hałasie, czy w pomieszczeniach o dużym pogłosie…

CZYTAJ WIĘCEJ
I IGRZYSKA SPORTOWE BOCCIA w Mławie
I IGRZYSKA SPORTOWE BOCCIA w Mławie

W turnieju mogą wziąć udział uczniowie Szkół Specjalnych, Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych, Ośrodków Szkolno- Wychowawczych, Ośrodków Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczych, Szkół Integracyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz członkowie klubów…

CZYTAJ WIĘCEJ
Koncert zespołu Enej w SOSW w Mławie

14 marca 2023 roku gościliśmy w naszych progach zespół Enej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Certyfikat

Nowe standardy w zakresie diagnozy SI

Nasz placówka spełnia najnowsze standardy w zakresie diagnozy SI u dzieci. W procesie diagnostycznym opieramy się na najnowszej baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej rekomendowanej w odniesieniu do dzieci w wieku 4-9r.ż., a począwszy od października rozszerzamy wsparcie procesu diagnostycznego u dzieci w wieku 1-4r.ż. o nowe narzędzie KATIS. Corocznie, w pierwszym tygodniu ferii zimowych, w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym organizujemy "Otwarty tydzień diagnostyczno-konsultacyjny", w ramach którego z poradnictwa mogą korzystać również dzieci w wieku przedszkolnym, które nie są beneficjentami Ośrodka. Oferujemy pomoc w zakresie:

  • funkcjonalnej oceny rozwoju psychoruchowego dziecka 1msc.-9r.ż.
  • oceny gotowości szkolnej u dzieci w wieku 5-6r.ż.
  • oceny wyższych funkcji słuchowych oraz ryzyka CAPD wg met. Neuroflow ATS u dzieci wieku od 5r.ż. oraz młodzieży
  • diagnozy przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku 1-9r.ż.

Zapraszamy do kontkatu pod nr telefonów:

23 654 34 11 lub 797 498 120 - Małgorzata Ewa Bruzda (oligofrenopedagog, terapeuta SI, certyfikowany diagnosta KORP, KOGS, KOZE, Baterii Polskich Standaryzowanych Testów SI, provider Neuroflow ATS, Johansen IAS)

Certyfikat jakosci

Programy

Programy, w których bierzemy udział:

Katis
Empis
Aktywna tablica
LAboratorium przyszlosci
Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Ogolnopolska sieć rozwoju czytelnictwa
Otwarte strefy aktywności
PFRON
Posiłek w szkole i w domu
Za życiem